CONCURSO DE RETOS MUSICAIS: bases

BASES:

   1. Participantes: alumnado do CMUS Xan Viaño de Ferrol. Cada alumno pode participar unha vez.

   2. Requisitos: responder correctamente a cada un dos TRES retos histórico-musicais propostos no blog da biblioteca: http://bibliotecajosefontenlaleal.blogspot.com

- O reto nº 1 publicarase o día 24 de abril
- O reto nº 2 publicarase o día 26 de abril
- O reto nº 3 publicarase o día 29 de abril.

   3.  Respostas: cada participante deberá escribir nunha folla a resposta para cada un dos retos xunto cos seus datos (nome completo e curso). Ver exemplo:
Nome: _____________________
Curso: _____________________

                                   Respostas:
Reto 1:_____________________
Reto 2:_____________________
Reto 3:_____________________
           
   4. Prazo e lugar de entrega: as respostas deberán ser introducidas nunha urna que se colocará na biblioteca, desde o día 29 de abril ás 16:00h ata o 6 de maio ás 21:00h.

  5. Selección: o xurado, constituído por docentes e persoal non docente, realizará un sorteo entre os participantes; a coordinadora de biblioteca descartará previamente as participacións que non respondan de xeito correcto ás tres respostas.

O resultado do sorteo farase público o 7 de maio na biblioteca ás 13:00h.

  6.   Premio: haberá un premio consistente nun vale de 30€ para a merca de material musical.

  7.  A participación neste concurso implica a aceptación das bases.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

XEOGRAFÍAS SONORAS: FIN DA NOSA VIAXE.

RETO: A CASA DE JOSÉ FONTENLA LEAL

XEOGRAFÍAS SONORAS: "de Rusia a Persia"