NOVIDADES EN AUDIOVISUAIS: la armonía trovada

CD-H.M / arm. (*R7248)
Xa está catalogado o CD "La Armonía Trovada: Música recuperada en los Archivos de Castilla-La Mancha", con música interpretada pola agrupación Schola Antigua que dirixe Juan Carlos Asensio, editado recentemente pola Consejería de Educación, Ciencia e Cultura.

"Este CD foi editado con motivo dos concertos de Música Medieval titulados "La Armonía Trovada" que celebráronse o ano 2010 nas cidades de Cuenca, Guadalajara e Toledo pola agrupación musical Schola Antigua. Interpretáronse distintos fragmentos de música relixiosa inéditos dos séculos XII e XIII, atopados como encadernación de documentos notariais entre os fondos documentales dos Archivos Históricos Provinciais de Cuenca, Guadalajara e Toledo. Estes manuscritos presentan variantes musicolóxicas locais do entonces canto habitual nas igrexas e mosterios altomedievais. O prestixioso grupo dedícase ao estudo, investigación e interpretación de música antiga, e en especial do canto gregoriano.

"A Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para preservar e difundir este rico patrimonio musical, ademáis de proceder á dixitalización dos citados documentos, editou este CD, actuación que se enmarca dentro do Programa de Difusión dos Archivos Histórico Provinciais de Castilla-La Mancha" (Mª Ángeles García Moreno, Consejera de Educación, Ciencia y Cultura de Castilla-La Mancha en 2011).

Comentarios

Publicacións populares deste blog

XEOGRAFÍAS SONORAS: FIN DA NOSA VIAXE.

RETO: A CASA DE JOSÉ FONTENLA LEAL