NOVIDADES: literatura infantil-xuvenil


Desde a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos envíannos 5 exemplares de "Endrina e o segredo do peregrino" de Concha López Narváez. 

Dede a dirección escriben que "esta edición non venal da novela é froito da colaboración entre a Xunta de Galicia e a Academia Xacobea e esperan que a lectura da mesma entre o alumando sirva dun maior coñecemento do Camiño de Santiago e tamén reforce o seu vínculo coa lectura pracenteira".

Tédelos en LI.I/ LÓP/seg

Comentarios

Publicacións populares deste blog

XEOGRAFÍAS SONORAS: FIN DA NOSA VIAXE.

RETO: A CASA DE JOSÉ FONTENLA LEAL