NOVIDADES: agrupacións diversas


 Seguidillas finales de El abogado y la Maja, tonadilla a dúo de Féliz Máximo López (1784)

 Edición de María Luisa Navarro Pascual, Universidad de Alcalá de Henares. (MC.AD 25, *R7050).

Con este temos dous exemplares da peza.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

XEOGRAFÍAS SONORAS: FIN DA NOSA VIAXE.

RETO: A CASA DE JOSÉ FONTENLA LEAL