Minimalismo VS Tecno

 


Sintetizador Mogg

O minimalismo é un dos moitos "-ismos" ou correntes artísticas que xurdiron no século XX. Na música o minimalismo xurdiu nos anos 60 en Nova York, os máis famosos dos primeiros compositores minimalistas son: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich e Philip Glass. Como mostra deste tipo de música escollemos Metamorfose de Philip Glass.


Como podemos escoitar, os instrumentos acústicos clásicos son empregados por estes compositores e en canto á forma, o primeiro que destaca é que os recursos harmónicos melódicos e rítmicos son moi poucos, poderiamos dicir que esta música non se move, harmónicamente falando. Non pasa nada ou case nada. A repetición e as lentas transformacións temáticas son as principais características deste estilo musical, pero con isto exprésanse ambientes e sensacións que non se poden expresar doutro xeito. Tamén é arredor dos anos 60 do século pasado cando aparecen os primeiros instrumentos electrónicos. Algúns dos primeiros foron o sintetizador BUCHLA e o sintetizador MOOG, o THEREMIN tamén apareceu nese momento. No seguinte vídeo podemos escoitar un sintetizador MOOG en acción.

O sintetizador permite por primeira vez na historia crear sons por medios electrónicos que non existían antes, circunstancia que os músicos aproveitaron de inmediato. Na música popular o seu uso estendeuse enormemente ata os nosos días. Tanto é así que a música pop xa non se pode concibir sen ter algún tipo de recurso ou son creado de forma sintetizada. No seguinte vídeo escoitamos un tema de estilo Funk chamada Funkytown que usa extensamente os sons electrónicos.

Na década de 1980 xurdiu un novo estilo musical á sombra da cidade industrial de Detroit: o Techno. Os sons electrónicos continuos invaden Detroit da man do que hoxe se considera o pai do techno: Juan Atkins. A continuación podemos escoitar unha obra súa de 1985.

Escoitamos como na música techno os cambios son mínimos e se producen transformacións lentas, pero a diferenza do minimalismo que poderiamos chamar "clásico" as fontes sonoras son estritamente electrónicas.

Para rematar un exemplo de hoxe entre miles de artistas que poboan o minimalismo electrónico (Techno): T78 e Space 92 (Ground Zero)


Minimalismo VS TecnoEl minimalismo es uno de los múltiples “-ismos” o corrientes artísticas que surgen en el siglo XX.

En la música el minimalismo surge en los años 60 en New York los más famosos de los primeros compositores minimalistas son: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich y Philip Glass. Como muestra de este tipo de música hemos elegido Metamorphosis de Philip Glass.


https://www.youtube.com/watch?v=FH55ordbsR8&list=PL3PK8kjprT5W2CCuacCr7l1oDqFwk1EZ9&index=1


Como podemos oír se utilizan instrumentos clásicos acústicos por parte de estos compositores y e en cuanto a la forma lo primero que llama la atención es que los recursos armónicos melódicos y rítmicos son muy pocos, podríamos decir que esta música no se mueve, armónicamente hablando. No sucede nada o casi nada. La repetición y las transformaciones temáticas lentas son  las características principales de este estilo musical pero con ello se expresan ambientes y sensaciones que no pueden expresarse de otra manera.


También es por los años 60 del pasado siglo cuando aparecen los primeros instrumentos electrónicos. Unos de los primeros fueron el sintetizador BUCHLA y el de MOOG, también por entonces aparece el THEREMIN. En el siguiente video podemos oír un sintetizador MOOG en acción.


https://www.youtube.com/watch?v=n3K_fZDvINsEl sintetizador permite por primera vez en la historia crear por medios electrónicos sonidos que antes no existían, circunstancia que en seguida los músicos aprovecharon. En la música popular se extendió enormemente su uso hasta hoy en día. Tanto es así que ya no se puede concebir música pop sin que tenga algún tipo de de recurso o sonido creado de forma sintetizada.

El siguiente video oímos un tema estilo Funk  titulado Funkytown que emplea ampliamente sonidos electrónicos.


  https://www.youtube.com/watch?v=s36eQwgPNSE


En los años 80 surge a la sombra de la ciudad industrial de Detroit un nuevo estilo musical: el Tecno. Sonidos electrónicos seguidos invaden Detroit de la mano del que se considera hoy en día el padre del tecno: Juan Atkins. En el siguiente podemos escuchar un trabajo suyo de 1985.


https://www.youtube.com/watch?v=HxmJZrKe-7Y&list=PL-FtyiwS7iijs2NTDmRUibZo3ORboKuiF&index=9


Hemos oido como en la música tecno los cambios son mínimos y se producen lentas transformaciones pero al contrario que en el minimalismo que podríamos llamar “clásico” las fuentes sonoras son estrictamente electrónicas.


Para acabar un ejemplo de hoy en día de entre miles de artistas que pueblan el minimalismo electrónico (Tecno): T78 y Space 92 (Ground Zero) Para acabar un ejemplo de hoy en día de entre miles de artistas que pueblan el minimalismo electrónico (Tecno): T78 y Space 92 (Ground Zero)


https://www.youtube.com/watch?v=vEsAfINq6pw
Comentarios

Publicacións populares deste blog

XEOGRAFÍAS SONORAS: FIN DA NOSA VIAXE.

RETO: A CASA DE JOSÉ FONTENLA LEAL

XEOGRAFÍAS SONORAS: "de Rusia a Persia"