XEOGRAFÍAS SONORAS: A MÚSICA XAPONESA

Adicado as irmás: Sara y Ana García Novo


No mundo hai culturas moi diferentes e interesantes, pero se hai unha especialmente exótica, polo menos para os occidentais, é a cultura xaponesa. E o mesmo ocorre coa súa música. Esta cultura e a súa música son o resultado de séculos de illamento durante os cales os xaponeses resistiron diferentes invasións, grazas ao seu illamento, que permitiu un desenvolvemento cultural único. O xaponés non so ten unha cultura única, si no que tamén pensa de tal xeito que os occidentais poden aprender a falar xaponés como aprendemos outros idiomas, pero a comprensión dos conceptos xaponeses leva máis tempo xa que na nosa cultura simplemente non hai nin sequera similitudes. 

A música tradicional xaponesa chámase Hougaku. Dentro da música tradicional xaponesa existe, por dicilo dalgún xeito, un tipo de música que poderiamos definir como clásica e que ten dous aspectos: o Kangen, que é a música instrumental, e por outra banda, o Bugaku, que é música instrumental acompañada de danza. Tamén teñen música popular chamada Minyou, que son cancións que falan de traballo, relixión, música para festas e eventos e música para nenos. 

Preme na imaxe e escoita un Kangen moderno

A música xaponesa despois da Segunda Guerra Mundial, sobre todo, está moi influenciada pola música occidental e os seus instrumentos, e é a partir de entón cando o seu crecemento na produción musical é enorme. Hoxe en día os xaponeses seguen cultivando os seus xéneros musicais tradicionais sen ningunha influencia de Occidente, pero por outra banda hai unha mestizaxe musical que leva a todo tipo de experimentos sonoros, na miña opinión con gran éxito. Tanto é así que nas listas de éxitos xaponesas é moi raro ver música occidental e reservan as posicións máis altas das listas de éxitos aos séus intérpretes.

En Xapón pódense escoitar todos os estilos de música: clásico occidental, flamenco, heavy, rock, ... pero entre todos os xéneros hai un estilo que os xaponeses teñen moito éxito, non en van hai moitas emisoras de radio xaponesas, como ANIME NFO RADIO exemplo, que se centra nel exclusivamente: ANIME MUSIC. 

Anime Music é o nome dado en Xapón á música que acompaña ás películas de animación e por extensión á música da industria dos videoxogos. As primeiras animacións que chegaron a España dende Xapón fixérono hai moito tempo: Heidi (1974), Marco (1977), pero sen dúbida a que marcou un fito importante nas animacións xaponesas foi Mazinger Z (1978) que tiña un Máis narración complexa e elaborada que as series infantis do momento e trataba, en liñas xerais, da loita contra o mal dunha parella adolescente (Koyi Kabuto e Sayaka Yumi) coa axuda de dous xigantescos robots de combate (Mazinger Z e Afrodita A) que este parella pilotaba. Posteriormente, o xénero continuou evolucionando ata hoxe e coa súa música que se basea na tradición xaponesa e na música occidental para crear esa música tan característica, variada e de gran calidade. Posteriormente apareceron películas de animación de culto como Ghost in the Shell (1995), 

Akira

 

Preme na imaxe para escoitar a banda sonora de AKIRA

e títulos de éxito como Spirited Away (A viaxe de Chihiro 2002) por solo citar algúns.


Preme na imaxe para escoitar a banda sonora de Ghost in the Shell 

 Hoxe en día o anime ten unha infinidade de seguidores no mundo e Occidente mira cada vez máis a Xapón e a súa música, é moi evidente a influencia que o son do pop xaponés ten na música pop occidental. Podemos dicir con seguridade que o anime e a súa música uniron a tres xeracións en todo o mundo: avós, fillos e netos ... e a historia continúa.

Pablo Ponga Suero La música japonesa.

En el mundo hay muy diferentes e interesantes culturas pero si hay una especialmente exótica, por lo menos para los occidentales, esa el la cultura japonesa. Y con su música pasa lo mismo. Esta cultura y su música son el resultado de siglos de aislamiento durante el cual los japoneses resistieron diferentes invasiones, gracias a su aislamiento, que permitieron un desarrollo cultural único. El japonés no tiene una cultura única si no que también piensa de tal manera que los occidentales podemos aprender a hablar japonés como aprendemos otras lenguas, pero comprender los conceptos japoneses lleva más tiempo dado que en nuestra cultura simplemente no existen ni siquiera parecidos.

La música tradicional japonesa se llama Hougaku. Dentro de la música tradicional japonesa hay, por así decirlo un tipo de música que podríamos definir como clásica y que tiene dos vertientes: el Kangen, que es música instrumental y por otro lado el Bugaku que es música instrumental acompañada de danza. También tienen música folklórica que se llama Minyou que son canciones que hablan sobre el trabajo, la religión, música para fiestas y eventos y la música para niños.

La música japonesa tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, se ve muy influenciada por la música occidental y sus instrumentos, y es a partir de entonces que su crecimiento en producción musical es enorme. Hoy en día los japoneses siguen cultivando sus géneros musicales tradicionales sin influencia ninguna de occidente, pero por otra parte se produce un mestizaje musical que lleva a todo tipo de experimentos sonoros, a mi entender con gran éxito. Tal es así que en las listas de éxitos japonesas es muy raro ver música occidental y reservan para su música los puestos más altos de las listas de éxitos. 

En Japón puedes oír todos los estilos de música: clásica occidental, flamenco, Heavy, Rock,... pero entre todos los géneros hay un estilo que los japoneses que tiene mucho éxito, no en vano hay muchísimas emisoras de radio japonesas, como por ejemplo ANIME NFO RADIO, que se centran en él en exclusivo: La MÚSICA ANIME.

Anime Music es el nombre que se da en Japón a la música que acompaña a las películas de animación y por extensión a la música de la industria del video juego. Las primeras animaciones que llegaron a España procedentes de Japón lo hicieron hace ya muchísimo tiempo: Heidi (1974), Marco (1977), pero sin duda el que marco un hito importante en las animaciones japonesas fue Mazinger Z (1978) que contaba con una narración más compleja y elaborada de lo que eran las series infantiles del momento y trataba, a grandes rasgos, de la lucha contra el mal de una pareja de adolescentes (Koyi Kabuto y Sayaka Yumi) con la ayuda de dos gigantescos robots de combate (Mazinger Z y Afrodita A)  que ésta pareja pilotaban. Posteriormente el género siguió evolucionando hasta hoy en día y con el su música que se nutre de la tradición japonesa y de la música occidental hasta crear esa música tan característica, variada y de gran calidad. Posteriormente aparecieron películas de animación de culto como Ghost in the Shell (1995) y títulos de gran éxito como El viaje de Chihiro (2002). Hoy en día el Anime tiene infinidad de seguidores en el mundo y occidente mira cada vez más a Japón y su música, es muy evidente ya la influencia que tiene la sonoridad del pop japonés en la música pop occidental. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que el anime y su música han unido a tres generaciones en todo el mundo: abuelos, hijos y nietos... y la historia sigue.

Pablo Ponga Suero

Comentarios

Publicacións populares deste blog

XEOGRAFÍAS SONORAS: FIN DA NOSA VIAXE.

RETO: A CASA DE JOSÉ FONTENLA LEAL